Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Italia Kjøkken Sokndal AS samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på italiakjokken.no og kundene til Italia Kjøkken Sokndal AS. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Italia Kjøkken Sokndal AS

Jostein Mydland er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Italia Kjøkken Sokndal AS.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Tilgang til Personopplysninger er begrenset til Italia Kjøkken Sokndal AS sine ansatte.
Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Italia Kjøkken Sokndal AS sin behandling av personopplysninger

Når du kontakter oss behandler vi opplysninger for å kunne besvare spørsmål og ha dialog vedr. pågående prosjekter næringsdrivende imellom. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre oppdrag og besvare dine henvendelser.

Italia Kjøkken Sokndal AS er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Italia Kjøkken Sokndal AS er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Italia Kjøkken Sokndal AS inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre tjenester. Du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Du har søkt jobb hos oss. Der er vår samarbeidspartner eller underleverandør.

Arkiv og database

Italia Kjøkken Sokndal AS registrerer navn, telefon nr, mailadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelser i vårt arkiv- og saksbehandlingssystem.

Opplysninger som ligger i Italia Kjøkken Sokndal AS sin database brukes utelukkende som grunnlag for å utføre bestilte oppdrag og besvare henvendelser.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Italia Kjøkken Sokndal AS bruke datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter.
Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Italia Kjøkken Sokndal AS samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Italia Kjøkken Sokndal AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Italia Kjøkken Sokndal AS sine ansatte benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på italiakjokken.no.
Italia Kjøkken Sokndal AS tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Italia Kjøkken Sokndal AS sin webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Kontaktskjema på nettsiden

På italiakjokken.no kan du be Italia Kjøkken Sokndal AS ta kontakt med deg for å bistå med våre tjenester, og vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved slike henvendelser blir ikke benyttet til andre formål enn å ta kontakt med de som henvender seg via kontaktskjema.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt oss på post@italiakjokken.no hvis noe er uklart for deg.

Kontaktinformasjon

ITALIA KJØKKEN SOKNDAL AS
Gamleveien 37
4380 Hauge i Dalane